Joanna Kumięga

Joanna Kumięga

Wokalistka, trener wokalny w trakcie certyfikacji oraz fizjoterapeuta. Ukończyła fizjoterapię na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Natural Voice Perfection Institute. Swoje zainteresowania kieruje w stronę fizjoterapii foniatrycznej. W pracy z wokalistami wykorzystuje techniki terapii manualnej wspomagającej profilaktykę i terapię zaburzeń głosu u profesjonalistów. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu rehabilitacji głosu m. in. Techniki Lax Vox, Terapii Manualnej Krtani wg Jacob’a Libermn’a (Szwajcaria 2022 r.), Holistycznej Terapii Manualnej Rakowskiego ze szczególnym naciskiem na terapię zaburzeń systemu żuchwowo- gnykowo- czaszkowego oraz szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne. Jako wokalistka, trener wokalny oraz fizjoterapeuta stara się holistycznie podchodzić do zagadnień związanych z ludzkim głosem.

Newsletter

Bądź z nami na bieżąco - dołącz do naszego newslettera.